1. Какво представлява услугата?

Настоящата услуга представлявае web-базирано приложение, което предоставя достъп на докторантите от "Медицински Университет – София" до следните техни данни от докторантската Информационна система на МУ:


·         Лични данни

·         Данни за обучението

·         Данни за предходното образование

·         Данни за ОКС – основание за прием

  1. За кого е предназначена услугата?

За всички настоящи, т.е. действащи и прекъснали докторанти  от "Медицински Университет – София".

  1. Какво е необходимо, за да може да се ползва услугата?

За да може да се ползва, услугата изисква еднократна регистрация, в която докторантът трябва да въведе своя ЕГН номер, валиден e-mail адрес и парола, състояща се не по-малко от 6 символа – букви или цифри.


След успешна регистрация, системата автоматично ще изпрати e-mail на посочения адрес, съдържащ три еднакви линка/връзки за активация на прафила, съответно на български език, латиница и английски език. За да бъде завършен процеса на регистрация е нужно докторантът да отвори този e-mail, да щракне върху единия от трите линка и да следва инструкциите, посочени в него.

  1. Сигурност и защитеност на данните

Услугата работи под криптирана връзка, а цялостта на информацията е защитена чрез кодиращи алгоритми.  Регистрираните потребители имат достъп единствено до личните си данни посредством управление на потребителски сесии.


Сесията се затваря при следните условия:


1/ По желание на потребителя чрез избор на бутона „Изход“.

2/ При липса на активност от потребителя в продължение на повече от 5 минути.

3/ При затваряне на уеб браузера.